Regulamin pracy

Biznes by Admin data love 348

Jak powinien wyglądać i co zawierać regulamin pracy


Jak powinien wyglądać i co zawierać regulamin pracy oraz przykłady i możliwości


Cała prawda o tym Jak powinien wyglądać i co zawierać regulamin pracy


Głównym ustawodawstwem zapewniającym zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w miejscu pracy jest Ustawa o bezpieczeństwie i regulamin pracy i wynagradzania, zdrowiu i opiece społecznej w pracy z 2005 r. (Z późniejszymi zmianami). Dotyczy to wszystkich pracodawców, pracowników (w tym pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników tymczasowych) oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek w ich miejscach pracy. Regulamin pracy określa prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników oraz przewiduje znaczne grzywny i kary za naruszenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Regulamin pracy (ogólne zastosowanie) 2007: Prawie wszystkie szczegółowe przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które mają ogólne zastosowanie do wszystkich miejsc pracy, są zawarte w regulamin pracy, zdrowia i opieki społecznej w miejscu pracy (ogólne zastosowanie) z 2007 r. Można je znaleźć i inne odpowiednie przepisy dotyczące. Obowiązki pracodawcy w regulaminie pracy. Zgodnie z art. 8 ustawy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan pracowników w miejscu pracy, o ile jest to racjonalnie wykonalne. W celu uniknięcia obrażeń w miejscu pracy i złego stanu zdrowia pracodawca jest zobowiązany między innymi do: Zapewnić i utrzymywać bezpieczne miejsce pracy, które korzysta z bezpiecznego zakładu i sprzętu określone w regulaminie pracy Zapobiegaj ryzyku związanemu z użyciem dowolnego wyrobu lub substancji oraz narażeniu na czynniki fizyczne, hałas i wibracje Zapobiegaj wszelkim niewłaściwym zachowaniom lub zachowaniom, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu i dobrobytowi pracowników Zapewnić pracownikom instrukcje i szkolenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt, regulamin pracy. Wyznaczenie kompetentnej osoby na funkcjonariusza ds. Bezpieczeństwa organizacji Obowiązki pracowników w regulaminie pracy Obowiązki pracowników podczas pracy są określone w sekcji 13 ustawy i regulaminie pracy. Należą do nich: Dbać o rozsądną ochronę zdrowia i bezpieczeństwa siebie i innych osób w miejscu pracy Nie angażować się w niewłaściwe zachowania, które mogą zagrozić sobie lub innym Nie być pod wpływem alkoholu lub narkotyków w miejscu pracy Aby przejść uzasadnioną ocenę lekarską lub inną, jeśli zostanie o to poproszony przez pracodawcę Zgłaszanie wszelkich wad w miejscu pracy lub sprzętu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Pracodawca powinien przeprowadzić osobne oceny ryzyka dotyczące pracownic w ciąży. Jeśli istnieją szczególne zagrożenia dla ciąży pracownika, należy je usunąć lub odsunąć pracownika. Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie macierzyństwa z 1994 r., Jeżeli żadna z tych opcji nie jest możliwa, pracownik powinien otrzymać urlop zdrowotny i bezpieczny w miejscu pracy, który może być kontynuowany aż do początku urlopu macierzyńskiego. Jeżeli lekarz zaświadczy, że praca w nocy byłaby nieodpowiednia dla pracownic w ciąży, pracownik musi otrzymać alternatywną pracę lub urlop zdrowotny i bezpieczeństwa i regulaminu pracy. Jeśli pracownik powróci do pracy po urlopie macierzyńskim, istnieje ryzyko dla pracownika, ponieważ niedawno urodziła dziecko lub karmi piersią, należy je usunąć. Jeśli nie jest to możliwe, pracownik powinien zostać przeniesiony do pracy alternatywnej. Jeśli pracownikowi nie można przypisać alternatywnej pracy, należy jej przyznać urlop zdrowotny i bezpieczeństwa. Jeśli lekarz poświadcza, że ​​praca nocna jest nieodpowiednia po porodzie, należy zapewnić pracę alternatywną. Jeśli nie można zapewnić pracy alternatywnej, pracownik powinien otrzymać urlop zdrowotny i bezpieczeństwa. Czas spędzony na urlopie związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy traktuje się tak, jakby pracownik był zatrudniony, i ten czas można wykorzystać do zgromadzenia rocznego urlopu. Pracownik nie jest uprawniony do urlopu w dni ustawowo wolne od pracy, które mają miejsce w trakcie urlopu zdrowotnego i bezpieczeństwa. Podczas urlopu zdrowotnego i bezpieczeństwa pracodawcy muszą płacić pracownikom normalne wynagrodzenie przez pierwsze 21 dni (3 tygodnie), po których można wypłacić zasiłek na zdrowie i bezpieczeństwo.YouTube Pinterest Facebook Twitter email

Zdjęcia: Wikimedia Commons, Pixabay, Flirck

Tagi: jak rozwinąć przedsiębiorstwo, dlaczego rozwijać własną firmę, jak napisać biznesplan przedsiębiorstwa, jak napisać umowę najmu, jak mieć pomysł na firmę, jak pozycjonować stronę, pomysł na firmę, praca zdalna, franczyza, pozycja w google, umowa zlecenie, umowa o pracę, urs złota wykres, podatek vat, kalkulator pożyczki gotówkowej, praca w domu, ranczyza co to, jak prowadzić franczyze, świadectwo pracy, regulamin pracy,